WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI HOTEL ROOMS & APARTMENTS POLARIS

1. Rezerwacji można dokonać poprzez telefoniczne zamówienie pobytu lub poprzez wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany adres e-mail zostanie wysłany dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz z warunkami rezerwacji.
2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 2 dni roboczych (od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
3. Zadatek powinien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgoda Gościa. Tytuł wpływu powinien zawierać: imię, nazwisko, termin pobytu.
konto firmowe:
Hotel Rooms & Apartaments Polaris s.c.
Natalińska 14
05-805 Otrębusy
PKO BP 58144013870000000015485442

4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu w recepcji hotelu podczas zameldowania.

5. Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia. FV może zostać wystawiona tylko w dniu wystawienia paragonu.

6. Wpływ zadatku na konto, a tym samym potwierdzenie rezerwacji hotel potwierdzi droga e-mailową.
7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, a w szczególności nie przybycia, skrócenia pobytu w deklarowanym i potwierdzonym terminie.
8. Zadatek nie może być wykorzystany jako pokrycie kosztów częściowego(skróconego) pobytu.
9. Potwierdzona wpłatą zadatku rezerwacja określa ściśle miejsce i termin pobytu
10. Nie ma możliwości zmiany terminu potwierdzonego pobytu w rozliczeniu wpłaconego zadatku w okresie nie krótszym niż 30dni od planowanej daty przyjazdu, o ile jest taka dostępność.
11. Reklamacje związane z pobytem należy składać pisemnie na adres: Hotel Rooms & Apartments POLARIS s.c., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email rezerwacje@krynica-morska-polaris.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
UWAGA!
Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI HOTEL ROOMS & APARTMENTS POLARIS

1. Rezerwacji można dokonać poprzez telefoniczne zamówienie pobytu lub poprzez wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany adres e-mail zostanie wysłany dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz z warunkami rezerwacji.
2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 2 dni roboczych (od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
3. Zadatek powinien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgoda Gościa. Tytuł wpływu powinien zawierać: imię, nazwisko, termin pobytu.
konto firmowe:
Hotel Rooms & Apartaments Polaris s.c.
Natalińska 14
05-805 Otrębusy
PKO BP 58144013870000000015485442

4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu w recepcji hotelu podczas zameldowania.

5. Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia. FV może zostać wystawiona tylko w dniu wystawienia paragonu.

6. Wpływ zadatku na konto, a tym samym potwierdzenie rezerwacji hotel potwierdzi droga e-mailową.
7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, a w szczególności nie przybycia, skrócenia pobytu w deklarowanym i potwierdzonym terminie.
8. Zadatek nie może być wykorzystany jako pokrycie kosztów częściowego(skróconego) pobytu.
9. Potwierdzona wpłatą zadatku rezerwacja określa ściśle miejsce i termin pobytu
10. Nie ma możliwości zmiany terminu potwierdzonego pobytu w rozliczeniu wpłaconego zadatku w okresie nie krótszym niż 30dni od planowanej daty przyjazdu, o ile jest taka dostępność.
11. Reklamacje związane z pobytem należy składać pisemnie na adres: Hotel Rooms & Apartments POLARIS s.c., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email rezerwacje@krynica-morska-polaris.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
UWAGA!
Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.