Skip to content

regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN HOTEL ROOM & APARTMENTS POLARIS SZCZAWNICA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby, lub pakiety pobytowe
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
3. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja hotelowa.
4. Opłata za pobyt w hotelu pobierana jest w dniu przyjazdu przy meldunku.
5. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.
7. Hotel wymaga dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (przy korzystaniu ze zniżek i promocji, w których cena jest uzależniona od wieku dziecka).
8. Rezygnacja z pobytu w hotelu odbywa się zgodnie z warunkami rezerwacji i rezygnacji Hotel Rooms & Apartments POLARIS.
9. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Hotelu Gościom nie zostanie zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu.
10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom trzecim.
11. Goście hotelowi zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej od 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która tę zasadę narusza.
12. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach nie można używać grzałek, czajników elektrycznych, świeczek. Do dyspozycji gości pozostaje barek z restauracją, gdzie można kupić napoje zimne i gorące.
14. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie w/w pkt regulaminu grozi kara umowna w kwocie równej dezynfekcji pokoju tj. 350 zł
15. Wieczorem w sezonie letnim przy zapalonym świetle najlepiej otwierać tylko okna z siatkami, aby do pokoju nie wlatywały owady. Za pobrudzone ściany zabitymi owadami gość hotelowy będzie obciążony kosztami malowania pokoju.
16. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane w recepcji hotelu natychmiast po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za szkody na mieniu hotelowym powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość hotelu będzie obciążony kosztami wg obowiązujących stawek.
18. Na terenie hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Za zgubienie kluczy opłata wynosi 100 zł.
20. Serwis pokoi oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń jest przeprowadzany podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas , gdy Gość wyrazi zgodę lub ma takie życzenie.
21. Na życzenie Gościa hotel świadczy usługę wypożyczenia żelazka i deski do prasowania, przechowania bagażu, zamawiania taxi i udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
22. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
23. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.
  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w hotelu.

Postaramy się sprostać wszystkim Państwa potrzebom i oczekiwaniom!

Wszelkie uwagi lub skargi prosimy kierować do recepcji, tak abyśmy mogli jak najszybciej zareagować i wyjaśnić bądź rozwiązać zgłoszony problem.