Skip to content

WARUNKI REZERWACJI

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI W HOTEL ROOMS & APARTMENTS POLARIS

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.
2. Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić zadatek w terminie 2 dni roboczychwysokości 30 % całej ceny przelewem na konto firmowe: M Bank: 93 1140 2017 0000 4202 1301 0944.
3. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przy zameldowaniu.
4. Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia.
5. Wpływ zadatku na konto, a tym samym potwierdzenie rezerwacji hotel potwierdzi drogą mailową.
6. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, a w szczególności nie przybycia, skrócenia pobytu w deklarowanym i potwierdzonym terminie.
7. Zadatek nie może być wykorzystany jako pokrycie kosztów częściowego (skróconego) pobytu.
8. Potwierdzona wpłatą zadatku rezerwacja określa ściśle miejsce i termin pobytu.
9. Nie ma możliwości zmiany terminu potwierdzonego pobytu w rozliczeniu wpłaconego zadatku w okresie nie krótszym niż 30dni od planowanej daty przyjazdu, o ile jest taka dostępność.
10. Reklamacje związane z pobytem należy składać pisemnie na adres: Hotel Rooms & Apartments POLARIS s.c., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email rezerwacja@szczawnica-polaris.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

UWAGA! Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.