Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie H R & A POLARIS S.C i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w H R & A POLARIS S.C. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu H R & A POLARIS S.C

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie obiektu www.krynica-morska-polaris.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby lub pakiety pobytowe

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11:00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz.10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. POLARIS uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.

2. H R & A POLARIS S.C wymaga dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (przy korzystaniu ze zniżek i promocji, w których cena jest uzależniona od wieku dziecka).

3. Opłata za pobyt w POLARIS pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku.

4. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom trzecim.

5. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

6. POLARIS może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
7. POLARIS zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

8. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

9. W przypadku wcześniejszego opuszczenia POLARIS Gościom nie zostanie zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu.

10. Niezwłocznie po zameldowaniu (w czasie maksymalnie do 2 godzin) Gość hotelowy jest zobowiązany do gruntownego zapoznania się z warunkami pobytu, wyposażeniem, stanem technicznym urządzeń w pokoju oraz na terenie całego obiektu. Wszelkie zastrzeżenia winne być zgłoszone do pracownika recepcji w formie pisemnej (na druku reklamacji). Niezgłoszenie żadnych uwag w podanym czasie oznacza pełną akceptację warunków zakwaterowania, a wnoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub reklamacji po wskazanym czasie jest uznawane za bezzasadne.

11. Rezygnacja z pobytu w hotelu odbywa się zgodnie z warunkami rezerwacji i rezygnacji H R & A POLARIS

12. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja hotelowa.

§4 USŁUGI

1. Serwis pokoi oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń jest przeprowadzany podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas, gdy Gość wyrazi zgodę lub ma takie życzenie.

2. Na życzenie Gościa POLARIS świadczy usługę wypożyczenia żelazka i deski do prasowania, przechowania bagażu, zamawiania taxi i udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.

3. H R & A POLARIS S.C ma obowiązek zapewnić Gościom:

*warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

*bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

*profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w hotelu

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Goście hotelowi zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej od 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług H R & A POLARIS S.C nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która tę zasadę narusza.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach nie można używać kuchenek, piecyków, grzałek, czajników elektrycznych, świeczek itp.

3. W pokojach oraz na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie w/w pkt. regulaminu grozi kara umowna w kwocie równej dezynfekcji pokoju tj. 350 zł

4. Wieczorem w sezonie letnim przy zapalonym świetle najlepiej otwierać tylko okna z siatkami, aby do pokoju nie wlatywały owady. Za pobrudzone ściany zabitymi owadami gość hotelowy będzie obciążony kosztami malowania pokoju.

5. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane w recepcji obiektu natychmiast po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za szkody na mieniu H R & A POLARIS S.C powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość obiektu będzie obciążony kosztami wg obowiązujących stawek.

8. Na terenie POLARIS dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, a w szczególności: na basenie i w jego pobliżu, na placu zabaw, na pomoście i nabrzeżu Zalewu Wiślanego, a także w jego części parkingowej.

9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Za zgubienie kluczy opłata wynosi 100 zł.

§6 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Centrum Rezerwacji. Reklamacje można wysyłać na adres Hotel Rooms & Apartments POLARIS S.C., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email polaris@polarisbis.pl Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

3. Ksero reklamacji powinno zostać złożone w recepcji hotelowej

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

4. Posiłki spożywane są na terenie Sali jadalnej. Zabrania się wynoszenia jedzenia.

5. Nagła awaria jednego z urządzeń na terenie obiektu, w związku z tym zdarzeniem brak możliwości korzystania z niej, a do wykonania której konieczne jest wezwanie serwisu, nie obliguje Gościa do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii.

Postaramy się sprostać wszystkim Państwa potrzebom i oczekiwaniom!

Wszelkie uwagi lub skargi prosimy kierować do recepcji, tak abyśmy mogli jak najszybciej zareagować i wyjaśnić bądź rozwiązać zgłoszony problem.

Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie H R & A POLARIS S.C i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w H R & A POLARIS S.C. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu H R & A POLARIS S.C

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie obiektu www.krynica-morska-polaris.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby lub pakiety pobytowe

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11:00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz.10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. POLARIS uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.

2. H R & A POLARIS S.C wymaga dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (przy korzystaniu ze zniżek i promocji, w których cena jest uzależniona od wieku dziecka).

3. Opłata za pobyt w POLARIS pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku.

4. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom trzecim.

5. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

6. POLARIS może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
7. POLARIS zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

8. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

9. W przypadku wcześniejszego opuszczenia POLARIS Gościom nie zostanie zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu.

10. Niezwłocznie po zameldowaniu (w czasie maksymalnie do 2 godzin) Gość hotelowy jest zobowiązany do gruntownego zapoznania się z warunkami pobytu, wyposażeniem, stanem technicznym urządzeń w pokoju oraz na terenie całego obiektu. Wszelkie zastrzeżenia winne być zgłoszone do pracownika recepcji w formie pisemnej (na druku reklamacji). Niezgłoszenie żadnych uwag w podanym czasie oznacza pełną akceptację warunków zakwaterowania, a wnoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub reklamacji po wskazanym czasie jest uznawane za bezzasadne.

11. Rezygnacja z pobytu w hotelu odbywa się zgodnie z warunkami rezerwacji i rezygnacji H R & A POLARIS

12. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja hotelowa.

§4 USŁUGI

1. Serwis pokoi oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń jest przeprowadzany podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas, gdy Gość wyrazi zgodę lub ma takie życzenie.

2. Na życzenie Gościa POLARIS świadczy usługę wypożyczenia żelazka i deski do prasowania, przechowania bagażu, zamawiania taxi i udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.

3. H R & A POLARIS S.C ma obowiązek zapewnić Gościom:

*warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

*bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

*profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w hotelu

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Goście hotelowi zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej od 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług H R & A POLARIS S.C nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która tę zasadę narusza.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach nie można używać kuchenek, piecyków, grzałek, czajników elektrycznych, świeczek itp.

3. W pokojach oraz na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie w/w pkt. regulaminu grozi kara umowna w kwocie równej dezynfekcji pokoju tj. 350 zł

4. Wieczorem w sezonie letnim przy zapalonym świetle najlepiej otwierać tylko okna z siatkami, aby do pokoju nie wlatywały owady. Za pobrudzone ściany zabitymi owadami gość hotelowy będzie obciążony kosztami malowania pokoju.

5. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane w recepcji obiektu natychmiast po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za szkody na mieniu H R & A POLARIS S.C powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość obiektu będzie obciążony kosztami wg obowiązujących stawek.

8. Na terenie POLARIS dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, a w szczególności: na basenie i w jego pobliżu, na placu zabaw, na pomoście i nabrzeżu Zalewu Wiślanego, a także w jego części parkingowej.

9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Za zgubienie kluczy opłata wynosi 100 zł.

§6 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Centrum Rezerwacji. Reklamacje można wysyłać na adres Hotel Rooms & Apartments POLARIS S.C., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email polaris@polarisbis.pl Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

3. Ksero reklamacji powinno zostać złożone w recepcji hotelowej

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

4. Posiłki spożywane są na terenie Sali jadalnej. Zabrania się wynoszenia jedzenia.

5. Nagła awaria jednego z urządzeń na terenie obiektu, w związku z tym zdarzeniem brak możliwości korzystania z niej, a do wykonania której konieczne jest wezwanie serwisu, nie obliguje Gościa do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii.

Postaramy się sprostać wszystkim Państwa potrzebom i oczekiwaniom!

Wszelkie uwagi lub skargi prosimy kierować do recepcji, tak abyśmy mogli jak najszybciej zareagować i wyjaśnić bądź rozwiązać zgłoszony problem.