Skip to content

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI

POLARIS
UL. SZAŁWIOWA 3, 82-120 KRYNICA MORSKA
WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI

1. Rezerwacji można dokonać poprzez telefoniczne zamówienie pobytu lub poprzez wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail). Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany adres e-mail zostanie wysłany dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz z warunkami rezerwacji.

2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 2 dni roboczych (od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji) w wysokości 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
3. Zadatek powinien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgoda Gościa. Tytuł wpływu powinien zawierać: imię, nazwisko, termin pobytu.
Konto firmowe:
Hotel Rooms & Apartaments Polaris s.c.
Natalińska 14
05-805 Otrębusy
PKO BP 58 1440 1387 0000 0000 1548 5442

4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu w recepcji przy zameldowaniu.

5. Wpłacając zadatek prosimy o informację, czy będzie potrzebna faktura oraz podanie dokładnych danych w przypadku konieczności jej wystawienia. FV może zostać wystawiona tylko w dniu wystawienia paragonu.

6. Wpływ zadatku na konto, a tym samym potwierdzenie rezerwacji obiekt potwierdzi droga e-mailową.

7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, a w szczególności nie przybycia, skrócenia pobytu w deklarowanym i potwierdzonym terminie.

8. Anulacja rezerwacji jest możliwa z zastrzeżeniem potrącenia kosztów:
*Powyżej  60 dni przed rozpoczęciem  pobytu- zwrot 90% wpłaty
*Więcej niż 30 dni  przed  rozpoczęciem pobytu- zwrot 50% kwoty
* 30 dni i mniej przed rozpoczęciem pobytu- brak zwrotu

9. Klient powinien zgłosić reklamację odnośnie stanu pokoju lub warunków w nim panujących maksymalnie 2 godziny od zameldowania. Późniejsze zgłoszenie reklamacji będzie uznawane za bezzasadne.

10. Zadatek nie może być wykorzystany jako pokrycie kosztów częściowego(skróconego) pobytu.

11. Potwierdzona wpłatą zadatku rezerwacja określa ściśle miejsce i termin pobytu.

12. Nie ma możliwości zmiany terminu potwierdzonego pobytu w rozliczeniu wpłaconego zadatku w okresie nie krótszym niż 30dni od planowanej daty przyjazdu, o ile jest taka dostępność.

13. Reklamacje związane z pobytem należy składać pisemnie na adres: Hotel Rooms & Apartments POLARIS S.C., ul. Natalińska 14, 05-805 Otrębusy lub na adres email polaris@polarisbis.pl Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

14. Ksero reklamacji należy zostawić w recepcji.

UWAGA!

Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.